רשלנות בטיפול בפגים

תינוקות הנולדים בשלבים מוקדמים ו/או סובלים מתת משקל, מטופלים במסגרת הפגייה.

טיפול בפגים הינו תחום הדורש זהירות מירבית מיומנות והשגחה בלתי פוסקת, מאחר והפגים קטנים ביותר, וחשופים לכל מיני זיהומים שעלולים לפגוע בהם.

התרשלות יכולה להתבטא בחוסר מתן טיפול רפואי ו/או תשומת לב למצבו של הפג, או לחילופין, במתן טיפול רפואי שגוי או בלתי זהיר שעלול לגרום נזק לפג.