רשלנות רפואית של רופאי משפחה

רופא המשפחה הוא הכתובת הראשונה שלנו לרוב תלונותינו על מצבנו הרפואי, והוא זה אשר אמור לתת לנו את הטיפול הראשוני, או להפנות אותנו לרופא המקצועי המתאים לשם המשך הטיפול. ערנותו של רופא המשפחה יכולה להציל חיים, למשל, כאשר תלונות חוזרות ונשנות על כאבי ראש (מחלה "קלה"), יכולות להעיד על מחלה מסכנת חיים אחרת, ולהורות על ביצוע בדיקות והמשך טיפול. רופא המשפחה שולט גם בהיסטוריה הרפואית של המטופל, רואה אירועים קודמות, תרופות אחרות אותן נוטל המטופל ומידע רפואי נוסף. התרשלות רופא משפחה עלולה להתרחש, בין היתר, באבחנות לא נכונות של מצב רפואי (וכתוצאה - אי מתן טיפול נכון ומתאים), במתן טיפול או תרופה שאיננה מתאימה למצבו הסובייקטיבי של המטופל, באי הפניית המטופל לביצוע בדיקות וכדו'.