צוואות וירושות

המשרד עוסק בהוצאת צווי ירושה, וצווי קיום צוואה.

כמו כן, עוסק המשרד בהכנת צוואות, בהתאם לרצון המצווים, ובהתאם לנסיבות האישיות של כל אחד ואחד. הצוואות הנערכות נערכות כ"צוואות בפני עדים", בהתאם לחוק הישראלי.