נזקי אש ושריפה

נזקי אש ושריפה, עלולים להיגרם כתוצאה מהתלקחות אש או הימלטותה ממקור אחר, באופן שגרם לנזקי רכוש.

נזקי אש יכולים להתרחש כתוצאה ממכשיר חשמלי לקוי, מהשארת גזם שעלול להתלקח, מתחזוקה לקויה של מערכות חשמל או גז וכדו'.

משרדנו נעזר במיטב המומחים בתחום החשמל והאלקטרוניקה, ובחוקרי שריפות, אשר עורכים חוות דעת שמצביעות על הגורמים להתפרצות האש או מעברה, ומסייעים להכין תביעה מנצחת כנגד האחראים לנזקי האש.