התיישנות בתביעות נזיקין וביטוח

נפגעתי בתאונה/ רשלנות רפואית לפני מספר שנים, האם אני יכול עדיין לתבוע או שהתביעה שלי התיישנה?"

בהתאם לחוק במדינת ישראלים, חלים חוקי התיישנות על תביעות נזיקין וביטוח, כאשר לעילות התביעה השונות, קיימות תקופות התיישנות שונות:
תביעת נזיקין/ רשלנות רפואית – התיישנות לאחר 7 שנים: במרבית המקרים, תתיישן התביעה בתוך 7 שנים ממועד קרות התאונה. אם הנפגע קטין, נמנות 7 השנים ממועד הגיעו של הקטין לגיל 18.

תביעות ביטוח (תאונות אישיות, תביעה שעניינה חוזה ביטוח): התביעה מתיישנת בתוך 3 שנים מקרות מקרה הביטוח (כאשר בתביעות שעניינן נכויות שונות קיימת חקיקה עדכנית בנושא). אם הנפגע קטין, נמנות 3 השנים ממועד הגיעו של הקטין לגיל 18.

חשוב לדעת, שלעיתים אף אם חלפה תקופת ההתיישנות, ניתן להגיש תביעה בנסיבות מסוימות, אשר עשויות לגבור על חוקי ההתיישנות בחוקים השונים, ולהחיל תקופת התיישנות ארוכה יותר.

*אין באמור כדי להוות ייעוץ משפטי, או תחליף לייעוץ משפטי אותו על כל נפגע לקבל, בהתאם לפרטי המקרה הספציפי. כל הזכויות שמורות לעו"ד יהונתן מרסיאנו

השארת תגובה